Kurs information

« Bakåt

Nyexaminering Kategori I & II


Kursbeskrivning

Utbildningen är på 3 dagar och uppfyller de krav som ställs i EG nr 2015/2067.

2 dagar teori (T) i bl.a F-gasförordningen EG nr 517/2014, Köldmedieförordningen SFS 2016:1128, Läcksökning EG nr 1516/2007 samt kylprocessen, tryck-entalpi diagram och även köldmedieteknik.

Sista dagen genomför man ett teoretiskt och ett praktiskt prov, där man skall visa att man har dom praktiska (P) färdigheter som ställs i EG nr 2015/2067.

 

Citat

Examinering utförs på uppdrag av INCERT.

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori I 11 500 SEK exkl moms
Kategori II 11 500 SEK exkl moms
09-11 december, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
27-29 januari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
24-26 februari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
23-25 mars 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
20-22 april 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
04-06 maj 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar