Kurs information

« Bakåt

Nyexaminering Kategori V


Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar 3 dagar, 2 dagar teori/praktik och 1 dag för utförande av praktiskt och teoretiskt prov.

För att få tömma (återvinna), läcksöka, göra ingrepp i en mobil utrustning krävs personcertifikat kategori V eller ett utbildningsintyg utfärdat av INCERT (Installationscertifiering i Stockholm AB).

Utbildningen omfattar de krav som ställs enligt EG nr 307/2008, F-gasförordningen EU nr 517/2014, köldmedieförordningen SFS 2016:1128, läcksökning EG nr 1516/2007.

Vi går även igenom kylprocessen, köldmedieteknik, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Sista dagen genomför man ett teoretiskt och ett praktiskt prov, där man skall visa att  man har dom praktiska/teoretiska färdigheter som ställs i EG nr 307/2008 samt SFS 2016:1128.

Citat

Examineringen görs på uppdrag av INCERT.

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori V 11 500 SEK exkl moms
18-20 november, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
02-04 december, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
15-17 januari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
17-19 februari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
02-04 mars 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
06-08 april 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
27-29 april 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
11-13 maj 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar