Kurs information

« Tillbaka

Omexaminering Kategori V


Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar 2 dagar, 1 ½ dag teori och teoretiskt prov sista dagen efter lunch.

Utbildningen omfattar de krav som ställs enligt EG nr 307/2008, F-gasförordningen EU nr 517/2014, köldmedieförordningen SFS 2007:846, läcksökning EG nr 1516/2007.

Vi går även igenom kylprocessen, köldmedieteknik, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori V: 6 700 SEK exkl. moms
03-04 april , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
12-13 april , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
26-27 april , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
07-08 maj , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
23-24 maj , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
04-05 juni , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
14-15 juni , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
28-29 juni , 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar