Kurs information

« Bakåt

Omexaminering Kategori V


Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar 2 dagar, 1 ½ dag teori och teoretiskt prov sista dagen efter lunch.

Utbildningen omfattar de krav som ställs enligt EG nr 307/2008, F-gasförordningen EU nr 517/2014, köldmedieförordningen SFS 2007:846, läcksökning EG nr 1516/2007.

Vi går även igenom kylprocessen, köldmedieteknik, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori V 6 700 SEK exkl moms
27-28 november, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
05-06 december, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
16-17 december, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
30-31 januari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
05-06 februari 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
05-06 mars 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
11-12 mars 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
01-02 april 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
15-16 april 2020, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar