Kurs information

« Tillbaka

Omexaminering Kategori V


Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar 2 dagar, 1 ½ dag teori och teoretiskt prov sista dagen efter lunch.

Utbildningen omfattar de krav som ställs enligt EG nr 307/2008, F-gasförordningen EU nr 517/2014, köldmedieförordningen SFS 2007:846, läcksökning EG nr 1516/2007.

Vi går även igenom kylprocessen, köldmedieteknik, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori V 6 700 SEK exkl. moms
03-04 juni, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Inga platser kvar
Fullbokad
27-28 juni, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
22-23 augusti, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
12-13 september, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
26-27 september, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
10-11 oktober, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
07-08 november, 09:00 - 16:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar