Kurs information

« Tillbaka

Omexaminering Kategori V


Kursbeskrivning

Utbildningen omfattar 2 dagar, 1 ½ dag teori och teoretiskt prov sista dagen efter lunch.

Utbildningen omfattar de krav som ställs enligt EG nr 307/2008, F-gasförordningen EU nr 517/2014, köldmedieförordningen SFS 2007:846, läcksökning EG nr 1516/2007.

Vi går även igenom kylprocessen, köldmedieteknik, felsökning samt användning av skyddsutrustning och transport av köldmedium.

Tid

2 dagar, 09:00 - 16:30

Pris

Kategori V 6 700 SEK exkl. moms
11-12 oktober, 08:00 - 15:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
17-18 oktober, 08:00 - 15:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
29-30 oktober, 08:00 - 15:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Få platser kvar
15-16 november, 08:00 - 15:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar
13-14 december, 08:00 - 15:30
Göteborg , A Odhners Gata 7
Platser kvar