Boka - Omexaminering Kategori I & II

12 - 13 okt 2023, 09:00 - 16:30, Göteborg , A Odhners Gata 7

Kontaktperson

Förnamn:

Efternamn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Personnummer:

Jag ska också delta

Företagsinformation

Kundnamn:

Org.nr:

Adress 1:

Adress 2:

Postnummer:

Postort:

E-postadress:

Faktureringsinformation

Kundnamn:

Adress 1:

Adress 2:

Postnummer:

Postort:

Fakturaepostadress:

Fakturareferens:

Inköpsordernummer:

Deltagarinformation

Deltagare


Förnamn:

Efternamn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Personnummer:

Certifikat:

Deltagare


Förnamn:

Efternamn:

E-postadress:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

Personnummer:

Certifikat:


Jag har läst och godkänt villkoren.

Villkor och hantering av personuppgifter

 

POLICY

 

Behandling av personuppgifter Denna dag, 2019-02-12, har följande policy upprättats för Kylutbildningen I Göteborg AB.

 

Syfte Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för förvaltning av behörighetsregister. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, föreskrifter och avtal samt utföra kund- och marknadsanalyser. Vi använder inte personuppgifter för direktmarknadsföring.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund eller avtalsgrund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Telefonnummer

• Personnummer/födelsedatum

• Användarnamn

• Arbetsgivare

• Faktureringsuppgifter

• Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

• Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

• Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter? Huvudsakligen inhämtas personuppgifter med hänvisning till laga stöd eller avtalsstöd.

 I begränsad omfattning kan uppgifter inhämtas genom ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.

Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

 

Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

 

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

• Uppgifter som vi får från offentliga register

• Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare

 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra examinationer

• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

Vilken information ger vi till dig? När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

 

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

 

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal eller personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar Kylutbildningen I Göteborg AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Produktion & design: Webbpartner

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår